5 vigtige ting at vide om bilemissioner 2020 |Artikler

5 vigtige ting at vide om bilemissioner


Så længe der er benzin køretøjer, vil der være emissioner fra køretøjer. Selvom teknologien forbedres hele tiden, udgør forurening, der produceres ved den ufuldstændige forbrænding af motorkøretøjer, farer for ikke blot miljøet, men også for menneskers sundhed.

Hvis du nogensinde har spekuleret på, hvordan bilemissioner virker, her er nogle vigtige fakta om disse dampe, partikler og dampe, der frigives af benzin og dieselmotorer i det omgivende miljø.

Udstødningsemissioner

Motorforbrænding forårsager frigivelse af VOC (flygtige organiske forbindelser), nitrogenoxider, carbondioxid og carbonhydrider. Disse biprodukter fra motorens drift skaber skadelige drivhusgasser. Udstødningsemissionerne produceres på to måder: Koldstart - de første par minutter efter start af bilen - fordi motoren ikke er i optimal driftstemperatur og kører udstødningsemissioner, som forlader udstødningsrøret under kørsel og tomgang.

Fordampende emissioner

Disse er VOC'er, der undslipper, mens køretøjet kører under afkølingstiden, om natten, når bilen sidder stationær, samt dampe, der undgår gastanken under tankning.

Køretøjsforurenende stoffer påvirker mere end ozonlaget

Dampe og partikler, der går ud af køretøjer gennem udstødningssystemet, kommer til at slå sig ned på jorden og i vandkroppe og påvirker ikke kun de mennesker, der stoler på det pågældende land for mad, men også dyreliv der bor der.

Biler er store bidragydere til luftforurening

Ifølge EPA (Miljøstyrelsen) er køretøjer ansvarlige for mere end 50% af luftforureningen i USA. Amerikanere rejser mere end 246 billioner miles hvert år.

Elektriske biler kan eller måske ikke hjælpe

Efterhånden som den alternative bilteknologi udvikler sig, falder gasforbruget, og dermed reduceres køretøjets emissioner. På steder, der afhænger af fossile brændstoffer til produktion af konventionel elektricitet, reduceres fordelene ved elektriske og hybridbiler på grund af de emissioner, der produceres af de kraftværker, der er nødvendige for at give energi til opladning af elbilbatterier. Nogle steder anvender renere energikilder til at producere elektricitet, som taler balancen, hvilket giver elbiler en fordel over traditionelle motorer med hensyn til emissioner.

Kombinationen af ​​renere brændstoffer, mere effektive motorer og bedre alternativ køretøjsteknologi reducerer effektivt indvirkningen af ​​emissioner på mennesker og miljø. Desuden kræver 32 stater emissionsprøvning af køretøjer, der yderligere hjælper med at holde forurening under kontrol.

Forrige Artikel

P0303 OBD-II Trouble Code: Cylinder 3 Misfire Detected

P0303 OBD-II Trouble Code: Cylinder 3 Misfire Detected

P0303 kode definition P0303 er en generisk diagnostisk fejlkode (DTC), der angiver et problem med fyringen af ​​cylinder 3. Denne kode kan ses med andre......

Næste Artikel

P0440 OBD-II-fejlkode: Fare for fordampningsemissionskontrol

P0440 OBD-II-fejlkode: Fare for fordampningsemissionskontrol

P0440 kode definition Fare for fordampningsemissionskontrol Hvad P0440-koden betyder P0440 er en OBD-II generisk kode, at motorstyringsmodulet (ECM) har......